đối diện với bếp nấu

Những sai lầm phong thủy ảnh hưởng đến vận may

Khi cầu thang đối diện trực tiếp với cửa chính, năng lượng phong thủy sẽ xộc lên 1 cách đột ngột vào những tầng thấp hơn và cao hơn, gây rối loạn trường “khí”. Do đó, khí lan tỏa không phải là dưỡng khí. Nếu cửa ra vào của ngôi nhà phạm 1 trong 4 more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat