giấc mơ về rắn nói lên điều gì

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy điều lành, điều dữ

Nằm mơ thấy gánh đất vào nhà: mọi chuyện đều.  Nằm mơ thấy núi lở, nước lớn: rất dữ. – Nằm mơ thấy lên trời, đi vào mặt trăng: đại quý. – Nằm mơ thấy trời quang mây tạnh: buồn lo. – Nằm mơ thấy ánh sáng mặt trời chiếu: khỏi bệnh. – Nằm mơ more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat