Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy điều lành, điều dữ

Ty Huu Doc Ngoc

check Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy điều lành, điều dữ Xem tử vi năm 2016 Bính Thân cho 12 con Giáp dựa theo ngày sinh !!!
new Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy điều lành, điều dữ Bột Tẩy Uế chính hiệu, sản phẩm không thể thiếu của mọi nhà !!!

Nằm mơ thấy gánh đất vào nhà: mọi chuyện đều.  Nằm mơ thấy núi lở, nước lớn: rất dữ.
diem lanh Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy điều lành, điều dữ

– Nằm mơ thấy lên trời, đi vào mặt trăng: đại quý.

– Nằm mơ thấy trời quang mây tạnh: buồn lo.

– Nằm mơ thấy ánh sáng mặt trời chiếu: khỏi bệnh.

– Nằm mơ thấy trời mở cửa: được quan tước.

– Nằm mơ thấy bay lên trời: có địa vị cao sang.

– Nằm mơ thấy trời lở: lo lắng cho cha mẹ.

– Nằm mơ thấy trời đỏ: điềm lành.

– Nằm mơ thấy trời đen: điềm dữ.

– Nằm mơ thấy trời sáng dần: điềm lành, sông lâu.

– Nằm mơ thấy mặt trời, mặt trăng rơi: cha mẹ chết.

– Nằm mơ thấy nuốt mặt trăng, mặt trời: sinh quý tử.

– Nằm mơ thấy mặt trời, mặt trăng khuyết: phải đấu tranh.

– Nằm mơ thấy bị sét đánh: đại quý, đại cát.

– Nằm mơ thấy gió thổi: ốm đau.

– Nằm mơ thấy mây nổi bốn bề: giao lưu tiếp xúc.

– Nằm mơ thấy tuyết rơi: hết lo buồn, tốt.

– Nằm mơ thấy sấm sét: có tước quan.

– Nằm mơ thấy cầu vồng mọc: có chuyện binh đao.

– Nằm mơ thấy đang đi gặp mưa: được ăn uống.

– Nằm mơ thấy sương rơi: việc chẳng lành.

– Nằm mơ thấy gió mưa: có người chết.

– Nằm mơ thấy mây đen kín trời: có dịch bệnh.

– Nằm mơ thấy mây ngũ sắc: đại cát.

– Nằm mơ thấy đất nứt: làm quan to.

– Nằm mơ thấy động đất: thăng chức.

– Nằm mơ thấy đá lớn: thêm của cải.

– Nằm mơ thây dời đá vào nhà: đại cát.

– Nằm mơ thấy lên núi đá: đại cát.

– Nằm mơ thấy gánh đất vào nhà: mọi chuyện đều

– Nằm mơ thấy núi lở, nước lớn: rất dữ.

– Nằm mơ thấy đập tay vào núi: sinh quý tử.

– Nằm mơ thấy núi rừng có huyệt: điềm lành.

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat