lối đi vào

Phong thủy cho lối vào nhà

Lối ra vào (khu vực trước cửa, cổng ra vào…) có thể ảnh hưởng đến người sinh sống ở khu vực đó. Nguyên tắc chung là ngõ phải thoáng, sáng sủa và dễ đi lại. Dẹp bỏ những thứ cản trở gần lối ra vào như cây cối, cột, vách tường… vì chúng ngăn cản more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat