lưu ý với bàn thờ thần tài

Những lưu ý cần biết với bàn thờ Thần Tài

Bàn thờ Thần Tài, Ông Địa là một chiếc khám nhỏ, sơn son thếp vàng, hoặc là chiếc thùng gỗ dán giấy đỏ xung quanh. Phía trong khám dán bài vị của Thần tài, Ông Địa được viết trên giấy đỏ, mực viết bằng kim nhũ. Ngoài bàn thờ Gia Tiên, Ông Táo, nhiều gia more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat