mơ thấy kế toán có ý nghĩa gì

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy kế toán

Mơ thấy các hạng mục thu chi có vấn đề, nhắc nhở bạn không nên cho kẻ khác mượn tỉền. “Tôi vốn chẳng hiểu nhiều về công việc kế toán, thế nhưng tôi lại mơ thấy mình là một nhân viên kế toán hẳn hoi. Trong mơ, tôi đang bấm máy tính tính toán các more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat