mơ thấy mặt trăng

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy vầng trăng

Từ phương diện này có thể thấy, mặt trăng trong mơ đại diện cho nữ thần nắm giữ vạn vật hay biểu thị mặt tốỉ, mặt còn chưa biết của bản thân người nằm mơ. Ngoài ra, nó có thể tượng trưng cho mục tiêu không thể đạt tới, hoặc những sự vật không thể more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat