mơ thấy thầy bùa

Mơ thấy bùa ngải liệu có phải đang bị yểm bùa?

Nếu mơ thấy mình mang một lá bùa thì điều này có nghĩa là bạn cần phải được bảo vệ hơn, bạn cần biết cách phát huy sức mạnh của mình. Nếu mơ thấy thầy bùa vào nhà nhưng bạn không tiếp là điềm báo sắp có chuyện vui từ phương xa đưa về; hoặc more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat