Ngoại cảnh nhà ở

Ngoại cảnh nhà ở quyết định sự thịnh suy

Khi làm nhà cũng nên tránh cửa chính nhìn thẳng vào góc nhà khác, cũng nên tránh cửa chính nhìn đối diện lối vào. Nhà ở cạnh đình chùa, miếu, đền… đều không tốt vì “góc ao đao đình”. Ngoại cảnh, thành phần tưởng như chỉ mang tính trang trí này lại quyết định phần more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat