nhà phạm tứ sát

Nhà phạm “tứ sát” và cách hóa giải trong phong thủy

4 loại sát khí trong phong thủy gây ản hưởng xấu để nhà ở thường được gọi là “Tứ sát”, gồm có: Thương sát, Liêm đao sát, Bạch hổ sát và Thiên trảm sát. Đối với 4 loại sát khi này, dù hình thức thể hiện cũng như cách hóa giải khác nhau song đều more »

Cách hóa giải khi nhà phạm phải thế “tứ sát”

Cách hóa giải: Treo rèm hạt châu hoặc làm bình phong hoặc ở cửa sổ treo một đôi chuông gió kỳ lân hoặc đặt kim nguyên bảo (nén tiền vàng) để hóa giải Thương sát. Theo quan niệm phong thủy, các yếu tố của môi trường xung quanh có tác dụng không nhỏ tới ngôi more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat