những nguyên tắc phong thủy

Muốn tăng TÀI LỘC, VẬN KHÍ nhất định bạn phải nhớ nguyên tắc sau đây

Trấn an nhà cửa trừ tà, vừa vượng vừa phát: Đặt một cục thủy tinh trắng ở công ty hoặc tài vị của nhà ở có thể trấn an nhà cửa, ngăn chặn sát khí, giúp cho gia đình phát đạt thịnh vượng. Linh vật phong thuỷ được sử dụng để đặt trong không gian more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat