nữ mạng tuổi dần

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Dần 67 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Dần 67 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ: 17-2-1950 đến 05-2-1951) Vật Phẩm May Mắn 2016: Phật Di Lạc Xanh Tướng tinh: Con Heo, Con dòng: Thanh đế, trường mạng Mạng: Tòng bá Mộc (Cây tùng bách) Sao: Thái Âm: May Mắn, danh lợi tốt Hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng Vận Niên: (Trâu cày ruộng), tốt Thiên Can: Bính

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Dần 55 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Dần 55 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 05-2-1962 đến 24-1-1963) Vật Phẩm May Mắn 2016: Rồng Đứng Đá Cẩm Thạch Tướng tinh: Con Ngựa. Con dòng: Bạch Đế phú quý Mạng: Kim bạch Kim (Vàng trắng) Sao: Kế đô: Ốm đau, tai tiếng Hạn: Thiên tinh: Đôi co, tranh tụng Vận Niên: Cẩu cuồng Phong (Chó dại), xấu Thiên

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Dần 43 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Dần 43 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 23-1-1974 đến 10-2-1975) Vật Phẩm May Mắn 2016: Tháp Văn Xương Đá Trắng Tướng tinh: Con Trâu, Con dòng: Hắc Đế, phú quý Mạng: Đại khê Thủy (Nước suối lớn) Sao: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Đại võng: Rối rắm, lo âu Vận Niên: Dương hồi Ngạn (Dê về

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Dần 31 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Dần 31 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 09-2-1986 đến 28-1-1987) Vật Phẩm May Mắn 2016: Chuông Gió Chuông Đồng Tướng tinh: Chim Trĩ, con Dòng: Xích Đế, cô quạnh Mạng: Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò) Sao: Thái âm: Danh lộc tốt Hạn: Tam kheo: Xây xát tay chân Vận niên: Long ngộ Vân (Rồng gặp mây), tốt Thiên

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Dần 19 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Dần 19 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 09-2-1998 đến 28-1-1999) Vật Phẩm May Mắn 2016: Mặt Tỳ Hưu Đá Kim Sa Tướng tinh: Con Thuồng Luồng , Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý Mạng: Thành đầu thổ (Đất trên thành) Sao: Kế Đô (Hao tài – Đau ốm) Hạn: Thiên Tinh (Tranh chấp – Tai tiếng) Vận Niên: Cẩu

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Dần 90 – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH DẦN – 90 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 13-02-1926 đến 01-02-1937) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Bính Dần 90 tuổi: Ngọc Bội Phật Quan Âm Tướng tinh: Chim Trĩ – Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn HẠN : Toán Tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Dần 78 – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU DẦN – 78 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 31-1-1938 đến 18-2-1939) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Mậu Dần 78 tuổi: Tỳ Hưu Sức Khỏe Tướng tinh: Con Thuồng Luồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành Đầu Thổ (Đất trên Thành) SAO: La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN: Địa võng: Rối rắm, lo âu VẬN NIÊN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Dần 66 – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – CANH DẦN – 66 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 17-2-1950 đến 05-2-1951) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Canh Dần 66 tuổi: Hồ Lô Phúc Lộc Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Thanh Đế, trường Mạng MẠNG: Tòng Bá Mộc (Cây Tùng Bác) SAO: Mộc Đức: may mắn, phúc lộc đầy đủ HẠN: Tam kheo: Xây xát tay chân

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Dần 54 – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM DẦN – 54 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 5-2-1962 đến 24-1-1963) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Nhâm Dần 54 tuổi: Nhẫn Tỳ Hưu Ngọc Xanh Tướng tinh: Con Ngựa- Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kim bạch Kim (Vàng trắng) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê giáp

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Dần 42 – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI GIÁP DẦN – 42 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 23-1-1975 đến 10-2-1975) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Giáp Dần 42 tuổi: Thuyền Xanh Rước Lộc Tướng tinh: Con Trâu- Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Đại Khê Thủy (nước suối lớn) SAO: La Hầu: Trở ngại, ốm đau HẠN: Diêm vương: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Mã ngộ

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Dần 30 – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH DẦN – 30 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 09-2-1986 đến 28-1-1987) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Bính Dần 30 tuổi: Quan Âm Ngồi Thiền Tướng tinh: Chim Trĩ – Con dòng Xích Đế, cô quạnh Mạng: Lư Trung Hỏa (Lửa Lò) Sao: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của Vận niên: Thổ

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Dần 18 – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU DẦN – 18 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 28-1-1998 đến 15-2-1999) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Mậu Dần 18 tuổi: Vỏ Ốc Hóa Thạch Tướng tinh: Con Thuồng luồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (đất trên thành) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat