nữ mạng tuổi sửu

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ: 29-1-1949 đến 16-2-1950) Vật Phẩm May Mắn 2016: Long Quy Hoàng Long Tướng tinh: Chim Cú, con dòng: Xích Đế, phú quý Mạng: Thích lịch hỏa (Lửa sấm sét) Sao: Thổ Tú: Rối rắm, thị phi Hạn: Diêm Vương, bệnh đường máu huyết Vận Niên: Hổ dõng Thiên (Cọp ra oai), tốt

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Sửu 56 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Sửu 56 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 15-2-1961 đến 04-2-1962) Vật Phẩm May Mắn 2016: Vòng Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Tướng tinh: Con Đười Ươi, Con dòng: Huỳnh Đế.

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Sửu 44 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Sửu 44 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 03-3-1973 đến 22-1-1974) Vật Phẩm May Mắn 2016: Đồng Tiền Ngọc Myanmar Tướng tinh: Cua Biển Con dòng: Thanh Đế, quan lộc, tân khổ Mạng: Tang đố Mộc (Cây dâu tằm) Sao: Thái Bạch: Hao tài, ốm đau Hạn: Thiên la: Rối rắm, lo âu Vận niên: Hầu thạc quả (khỉ ăn

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Sửu 20 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Sửu 20 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 7-2-1997 đến 27-1-1998) Vật Phẩm May Mắn 2016: Quả Cầu Thạch Anh Tím Tướng tinh: Con Trùn Con Dòng: Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang Hạ Thủy (Nước cuối sông) Sao: Vân Hớn: Rối rắm, thị phi Hạn: Thiên tinh: Tranh chấp, đôi chối Vận Niên: Hổ dõng Thiên (Cọp ra oai),

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi ĐINH SỬU 79 – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH SỬU – 79 TUỔI – ÂM NỮ (Sinh từ 11-2-1937 đến 30-1-1938) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Đinh Sửu 79 tuổi: Song Hạc Chúc Thọ Tướng tinh: Con Trùn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) Sao: Thái Dương: Phúc lộc đầy đủ. Hạn: Thiên la: Tinh thần bất an Vận niên: Mã

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi KỶ SỬU 67 – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ SỬU – 67 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 29-1-1949 đến 16-02-1950) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Kỷ Sửu 67 tuổi: Phật Di Lạc Tài Phước Tướng tinh: Chim Cú – Con dòng Xích Đế, Phú Quý. Mạng: Tích lịch Hỏa (Lửa sấm sét) Sao: Thái âm: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Huỳnh tuyền: Phòng bệnh nặng Vận niên:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi TÂN SỬU 55 – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – TÂN SỬU – 55 TUỔI –ÂM NỮ (Sanh từ 15-2-1961 đến 04-02-1962) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Tân Sửu 55 tuổi: Cây Tài Lộc Thạch Anh Tướng tinh: Con Đười Ươi – Con dòng Thanh Đế, Quan Lộc Mạng: Bích Thượng Thổ (đất trên tường) Sao: Kế Đô: rối rắn, tốn hao Hạn: Thiên tinh: Tranh chấp, bất hòa Vận niên:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi QUÝ SỬU 43 – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ SỬU – 43 TUỔI –ÂM NỮ (Sanh từ 3-2-1973 đến 22-01-1974) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Quý Sửu 43 tuổi: Cua Đồng Tướng tinh: Cua Biển – Con dòng Thanh Đế, Quan Lộc Mạng: Tang đó Mộc (Cây dâu tằm) Sao: Thái Dương: may mắn, danh lộc Hạn: Địa võng: Rối rắm lo âu Vận niên: Dương hồi Ngạn (Dê

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi ẤT SỬU 31 – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – ẤT SỬU – 31 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 20-2-1985 đến 08-02-1986) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Ất Sửu 31 tuổi: Tỳ Hưu Công Danh Tướng tinh: Con Chó– Con dòng Bạch Đế, Phú quý Mạng: Hải trung Kim (Vàng giữa biển) Sao: Thái Âm: may mắn, danh lộc tốt Hạn: Tam kheo: xay xát tay chân nhẹ Vận niên:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi ĐINH SỬU 19 – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH SỬU – 19 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 07-2-1997 đến 27-1-1998) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Đinh Sửu 19 tuổi: Tháp Văn Xương 7 Tầng Tướng tinh: Con Trùn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) Sao: Kế Đô: Ốm đau, tai tiếng Hạn: Thiên tinh: Rối rắm, tranh chấp Vận niên:
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat