phong lan đại diện cho sứa sống

Ý nghĩa khác nhau của các loại cây trong phong thủy

Cây cối có tầm ảnh hưởng quan trọng tới đời sống con người, mỗi loài cây trong Phong Thủy lại có một ý nghĩa khác nhau như: cây anh đào đại diện của sự thuần khiết, cây tre đại diện cho sự chính trực, ngay thẳng, Phong lan đại diện cho sức sống dẻo dai more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat