phòng ngủ bị khuyết góc

Ảnh hưởng của phòng ngủ bị khuyết góc trong phong thủy nhà ở

Trong phong thủy, nhà khuyết góc thường được xem là bất lợi cho gia chủ tùy vào các góc bị khuyết như góc Đông Bắc ảnh hưởng học hành thi cử, góc Tây Nam ảnh hưởng tình duyên… Cấu trúc căn nhà cũng như một cơ thể, khi phòng ngủ bị khuyết góc vô hình more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat