tính hạn tam tai

Làm sao tính hạn tam tai như thế nào?

Lưu ý: Tránh cưới gả, hùn vốn, mua nhà và kỵ đi sông đi biển. Tiếp tục làm những việc còn dang dở trước đó thì thường không bị ảnh hưởng nặng. Không nên khởi sự trong những năm bị tam tai. Tam tai là gì? Hạn Tam tai cần phải hiểu như thế nào more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat