tử vi hàng ngày facebook

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 24/11/2019

Ngày 24/11/2019 (Chủ Nhật: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Sửu Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Kỷ Mùi, Quý Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Hồ Lô Bình An XEM TỬ VI NGÀY MỚI CHỦ NHẬT NGÀY 24/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 23/11/2019

Ngày 23/11/2019 (Thứ bảy: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Tý Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Kỷ Hợi, Quý Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Phật Di Lạc Bình An XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BẢY NGÀY 23/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 22/11/2019

Ngày 22/11/2019 (Thứ sáu: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Dậu Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Tân Mão, ất Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tượng Rắn Trên Bồn Tụ Bảo XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 22/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 21/11/2019

Ngày 21/11/2019 (Thứ Năm: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Tuất Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Bính Thìn , Giáp Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vua Heo Bắp Cải Tài Lộc XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ NĂM NGÀY 21/11/2019 TUỔI TÝ – Tử more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 20/11/2019

Ngày 20/11/2019 (Thứ Tư: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Dậu Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Quý Mão, Kỷ Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thuyền Buồm May Mắn TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Ngày có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 19/11/2019

Ngày 19/11/2019 (Thứ Ba: Thiên Hình Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Thân Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Nhâm Dần, Mậu Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cây Tài Lộc Thạch Anh Hồng XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BA NGÀY 19/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 18/11/2019

Ngày 18/11/2019 (Thứ Hai: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Mùi Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Đinh Sửu, ất Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Mã Não Bình An XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ HAI NGÀY 18/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 17/11/2019

Ngày 17/11/2019 (Chủ Nhật: Thanh Long Hoàng Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Ngọ Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Bính Tý, Giáp Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Tỳ Hưu Hạt Lựu XEM TỬ VI NGÀY MỚI CHỦ NHẬT NGÀY 17/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 16/11/2019

Ngày 16/11/2019 (Thứ bảy: Câu Trần Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Tỵ Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Kỷ Hợi, Quý Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quan Công Trấn Trạch XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BẢY NGÀY 16/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 15/11/2019

Ngày 15/11/2019 (Thứ sáu: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Thìn Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Mậu Tuất, Nhâm Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cây Tài Lộc Đá Lam Hồng XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 15/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 14/11/2019

Ngày 14/11/2019 (Thứ Năm: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Mão Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Kỷ Dậu, Đinh Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cặp Tỳ Hưu Đá Hoàng Long XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ NĂM NGÀY 14/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 13/11/2019

Ngày 13/11/2019 (Thứ Tư: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Dần Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Mậu Thân, Bính Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Bản Mệnh Hư Không Tạng XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ TƯ NGÀY 13/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat