tử vi hàng ngày tuổi mùi

Tử vi Phương Đông: Chủ Nhật 18/01/2015

Ngày 18/01/2015 (Chủ Nhật : Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Mậu Tý, Nhâm Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Con Giáp Ngọc Myanmar TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 17/01/2015

Ngày 17/1/2015 ( Thứ Bảy: Ngọc Đường Hoàng Đạo ) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Đinh Hợi, Ất Hợi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Hạt Miến Điện TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 16/01/2015

Ngày 16/01/2015 ( Thứ Sáu: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Thìn Tháng: Đinh Sửu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Bính Tuất, Giáp Tuất. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Dê Đá Hoàng Long TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) :Có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 15/01/2015

Ngày 15/1/2015 ( Thứ Năm: Bảo Quang Hoàng Đạo ) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Mão, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Ất Dậu, Kỷ Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Dê Cẩm Thạch Đứng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 14/01/2015

Ngày 14/01/2015 ( Thứ Tư: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Dần, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Giáp Thân, Mậu Thân. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Kim Nguyên Bảo Tài Lộc TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 13/01/2015

Ngày 13/1/2015 ( Thứ Ba: Chu Tước Hắc Đạo ) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Quý Mùi, Ất Mùi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 12/01/2015

Ngày 12/1/2015 ( Thứ Hai: Thiên Hình Hắc Đạo ) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Nhẫn Tỳ Hưu Thạch Anh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ more »

Tử vi Phương Đông: Chủ Nhật 11/01/2015

Ngày 11/1/2015 ( Chủ Nhật: Minh Đường Hoàng Đạo ) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Tân Tỵ, Quý Tỵ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 10/01/2015

Ngày 10/01/2015 ( Thứ Bảy: Thanh Long Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Canh Thìn, Nhâm Thìn. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Bồ Tát Mắt Mèo TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 09/01/2015

Ngày 09/01/2015 ( Thứ Sáu: Câu Trần Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Dậu, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Kỷ Mão, Đinh Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Vàng Như Ý TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 08/01/2015

Ngày 08/01/2015 ( Thứ Năm: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Mậu Dần, Bính Dần. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Dây Chuyền Mẫu Đơn TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 07/01/2015

Ngày 07/01/2015 ( Thứ Tư: Nguyên Vũ Hắc Đạo ) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Đinh Sửu, Tân Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cặp Thần Tài Thổ Địa TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat