tử vi tháng 8

Tử vi Phương Đông : Tháng 8/2015

Từ ngày 1/8/2015 đến ngày 31/80/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến GIÁP THÂN – Tiết LẬP THU (thuộc tháng bảy ÂL, thiếu) Ngày vào tiết LẬP THU : 8/8/2015 (tức ngày 24 tháng 6 ÂL) Ngày vào khí Xử Thử : 23/8/2015 (tức ngày 10 tháng 7 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 8/2014

Tháng 8/2014 khởi đầu với nhiều bất ngờ và thú vị, cùng phong thủy Đông Phương xem tử vi cho 12 con giáp. TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này tốt tuy không có biến chuyển về hung kiết nhưng không còn khắc kỵ, tuy more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat