xem tử vi mỗi tháng

Tử vi Phương Đông : Tháng 01/2015

Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/1/2015 NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến ĐINH SỬU – Tiết ĐẠI TUYẾT (thuộc tháng Chạp ÂL, đủ) Ngày vào tiết Tiểu Hàn : 6/1/2015 (tức ngày 16 tháng 11 ÂL) Ngày vào khí Đại Hàn : 20/1/2015 (tức ngày 1 tháng Chạp ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 12/2014

Từ ngày 1/12/2014 đến ngày 31/12/2014 NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến BÍNH TÝ – Tiết ĐẠI TUYẾT (thuộc mười một ÂL, đủ) Ngày vào tiết Đại Tuyết : 7/12/2014 (tức ngày 16 tháng 10 ÂL) Ngày vào khí Đông Chí : 22/12/2014 (tức ngày 1 tháng 11 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 11/2014

Từ ngày 1/11/2014 đến ngày 30/11/2014 NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến ẤT HỢI – Tiết LẬP ĐÔNG (thuộc mười ÂL, đủ) Ngày vào tiết Lập Đông : 7/11/2014 (tức ngày 15 tháng 9.n ÂL) Ngày vào khí Tiểu Tuyết : 22/11/2014 (tức ngày 1 tháng 10 ÂL) Hành : more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 10/2014

NGŨ HÀNH SINH KHẮC THÁNG CHÍN ÂL : Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng CHÍN (đủ – GIÁP TUẤT ÂL, mang ngũ hành là SƠN ĐẦU HỎA thuộc Dương Hỏa, mang tính kiết hung đối với những người mang Ngũ hành bản mệnh như sau : A/- Tốt với người mệnh THỔ (sinh more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 9/2014

Từ ngày 1/9/2014 đến ngày 30/9/2014 NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến QUÝ DẬU – Tiết BẠCH LỘ (thuộc Tám ÂL, đủ) Ngày vào tiết Bạch Lộ : 8/9/2014 (tức ngày 15 tháng 8 ÂL) Ngày vào khí Thu Phân : 23/9/2014 (tức ngày 30 tháng 8 ÂL) Hành : more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 8/2014

Tháng 8/2014 khởi đầu với nhiều bất ngờ và thú vị, cùng phong thủy Đông Phương xem tử vi cho 12 con giáp. TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này tốt tuy không có biến chuyển về hung kiết nhưng không còn khắc kỵ, tuy more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 7/2014

Từ ngày 1/7/2014 đến ngày 31/7/2014 NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến TÂN MÙI – Tiết TIỂU THỬ (thuộc Sáu ÂL, đủ) Ngày vào tiết Tiểu Thử : 7/7/2014 (tức ngày 11 tháng 6 ÂL) Ngày vào khí Đại Thử : 23/7/2014 (tức ngày 27 tháng 6 ÂL) Hành : more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat