xem tử vi mỗi tháng

Tử vi Phương Đông : Tháng 01/2016

NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến KỶ SỬU – Tiết TIỂU HÀN (thuộc tháng Chạp ÂL, thiếu) Ngày vào tiết TIỂU HÀN : 6/1/2016 (tức ngày 27 tháng 11 ÂL) Ngày vào khí Đại Hàn : 20/1/2016 (tức ngày 11 tháng 12 ÂL) Hành : Hỏa (Tích Lịch HỎA – more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 12/2015

Từ ngày 1/12/2015 đến ngày 31/12/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến MẬU TÝ – Tiết ĐẠI TUYẾT (thuộc tháng Mười Một ÂL, thiếu) Ngày vào tiết ĐẠI TUYẾT : 7/12/2015 (tức ngày 26 tháng 10 ÂL) Ngày vào khí Đông Chí : 22/12/2015 (tức ngày 12 tháng 11 ÂL) more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 11/2015

Từ ngày 1/11/2015 đến ngày 30/11/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến ĐINH HỢI – Tiết LẬP ĐÔNG (thuộc tháng Mười ÂL, đủ) Ngày vào tiết LẬP ĐÔNG : 8/11/2015 (tức ngày 27 tháng 9 ÂL) Ngày vào khí TIỂU TUYẾT : 22/11/2015 (tức ngày 11 tháng 10 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 10/2015

Từ ngày 1/10/2015 đến ngày 31/10/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến BÍNH TUẤT – Tiết HÀN LỘ (thuộc tháng Chín ÂL, đủ) Ngày vào tiết HÀN LỘ : 8/10/2015 (tức ngày 26 tháng 8 ÂL) Ngày vào khí Sương Giáng : 24/10/2015 (tức ngày 12 tháng 9 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 9/2015

Từ ngày 1/9/2015 đến ngày 30/9/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến ẤT DẬU – Tiết BẠCH LỘ (thuộc tháng tám ÂL, đủ) Ngày vào tiết BẠCH LỘ : 8/9/2015 (tức ngày 26 tháng 7 ÂL) Ngày vào khí Thu Phân : 23/9/2015 (tức ngày 11 tháng 8 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 8/2015

Từ ngày 1/8/2015 đến ngày 31/80/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến GIÁP THÂN – Tiết LẬP THU (thuộc tháng bảy ÂL, thiếu) Ngày vào tiết LẬP THU : 8/8/2015 (tức ngày 24 tháng 6 ÂL) Ngày vào khí Xử Thử : 23/8/2015 (tức ngày 10 tháng 7 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 07/2015

Từ ngày 1/7/2015 đến ngày 31/7/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến QUÝ MÙI – Tiết TIỂU THỬ (thuộc tháng sáu ÂL, thiếu) Ngày vào tiết Tiểu Thử : 7/7/2015 (tức ngày 22 tháng 5 ÂL) Ngày vào khí Đại Thử : 23/7/2015 (tức ngày 8 tháng 6 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 06/2015

Từ ngày 1/6/2015 đến ngày 30/6/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến NHÂM NGỌ – Tiết MANG CHỦNG (thuộc tháng Năm ÂL, thiếu) Ngày vào tiết Mang Chủng : 6/6/2015 (tức ngày 20 tháng 4 ÂL) Ngày vào khí Hạ Chì : 22/6/2015 (tức ngày 7 tháng 5 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 05/2015

Từ ngày 1/5/2015 đến ngày 31/5/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến TÂN TỴ – Tiết LẬP HẠ (thuộc tháng Tư ÂL, thiếu) Ngày vào tiết Lập Hạ : 6/5/2015 (tức ngày 18 tháng 3 ÂL) Ngày vào khí Tiểu Mãn : 21/5/2015 (tức ngày 4 tháng 4 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 04/2015

Từ ngày 1/4/2015 đến ngày 30/4/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến CANH THÌN – Tiết THANH MINH (thuộc tháng Ba ÂL, đủ) Ngày vào tiết Thanh Minh : 5/4/2015 (tức ngày 17 tháng 2 ÂL) Ngày vào khí Cốc Vũ : 19/4/2015 (tức ngày 2 tháng 3 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 03/2015

Từ ngày 1/3/2015 đến ngày 31/3/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến KỶ MÃO – Tiết KINH TRẬP (thuộc tháng Hai ÂL, đủ) Ngày vào tiết Kinh Trập : 6/3/2015 (tức ngày 16 tháng 1 ÂL) Ngày vào khí Xuân Phân : 21/3/2015 (tức ngày 2 tháng 2 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 02/2015

Từ ngày 1/2/2015 đến ngày 28/2/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến MẬU DẦN – Tiết LẬP XUÂN (thuộc tháng Giêng ÂL, đủ) Ngày vào tiết Lập Xuân : 4/2/2015 (tức ngày 16 tháng 12 ÂL) Ngày vào khí Vũ Thủy : 19/2/2015 (tức ngày 1 tháng Giêng ÂL) Hành more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat