hệ thống thoát nước

Cách bố trí hệ thống thoát nước thải của ngôi nhà theo phong thủy

Trong địa lý cổ truyền, phóng thủy (thoát nước) quan trọng không kém khai môn (mở cửa): nếu phóng thủy sai, cơ cấu bố trí của toàn ngôi nhà sẽ bị bất ổn. Còn tác xí (đặt khu vệ sinh, hầm phân) trong phong thủy được tiền nhân đúc kết theo nguyên tắc “lấy hung more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat