nguyên tắc thờ phật tại gia

Những nguyên tắc thờ Phật tại gia và bài trí Phật đường

Thực ra bất cứ vị Phật, Bồ Tát nào cũng đều có sức mạnh từ bi, cứu khổ cứu nạn, soi đường chỉ lối cho chúng sinh, không có vị nào là xấu là ác cả. 1. Hoàn cảnh bố trí Phật đường Nếu ban thờ Phật chỉ chiếm một diện tích nhỏ, có thể more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat