Chọn hướng sinh khí cho người trạch Khảm

Ty Huu Doc Ngoc

check Chọn hướng sinh khí cho người trạch Khảm Xem tử vi năm 2016 Bính Thân cho 12 con Giáp dựa theo ngày sinh !!!
new Chọn hướng sinh khí cho người trạch Khảm Bột Tẩy Uế chính hiệu, sản phẩm không thể thiếu của mọi nhà !!!

Hướng sinh khí rất hợp với người Đông tứ, khiến cho nhà ngày càng thịnh vượng lên. Hướng này ứng với người trạch Khảm (bát quái thuộc Khảm) chủ nhà 1963 là một ví dụ để bạn đọc dễ hiểu.

Tham Lang thuộc Mộc tinh là du niên rất tốt, đem sức sống mạnh và nguồn sinh lợi lộc vào nhà. Ở Đông tứ trạch thì hợp trạch (hợp với nhà) khiến cho nhà thịnh vượng lên. Tây tứ không hợp vì Mộc với nhà Kim tương khắc.

Sinh khí Lâm chấn Tốn Mộc là đăng diện, Lâm Khảm Ly là đắc vị. Còn Kiền Đoài Cấn Khôn là thất vị tốt ít (du niên này gặp cung Tỷ Hòa là đăng diện tốt bậc nhất, gặp cung tương sinh là đắc vị tốt bậc nhì, gặp cung tương khắc là không tốt). Nên đặt nhà cao, cửa, giường, bếp, giếng hướng vào bốn hướng cát, kỵ đật hố phân.

Hướng Sinh khí với người trạch Khảm (bát quái thuộc Khảm) ứng sinh năm con, mau làm nên quan quý và phát lên làm nhà cự phú. Nhất là con trai lớn, trăm việc vui mừng giao thiệp hội họp, nếu trong chỗ trọng yếu có sự xây dựng hay tu bổ mà gặp Sinh khí hay Tham Lang thì đến 30 ngày hay 80 ngày sẽ có việc vui mừng đưa tới. Vì loại Mộc tinh thuộc số 8 và 3, thập hội 30 và 80 (những chỗ trọng yếu là cửa cái, chủ nhà, bếp, phòng ngủ chính).

kham Chọn hướng sinh khí cho người trạch Khảm

Nếu đặt bếp lò thuộc vào hướng này sẽ ứng họa thai nhi, hoặc không con, bị người phỉ báng và không giữ được tài vận, người thì đào vong, lục súc phá hoại. Trái lại miệng lò xoay vào hướng này vợ chồng không con sẽ được sinh con, muốn cầu tài sẽ phát đại phú. Thuộc Mộc tinh ứng vào năm tháng Hợi, Mão, Mùi.

Một ví dụ với nhà chủ sinh năm 1963 hướng Sinh khí.

Chủ nhà sinh năm 1963 – năm sinh âm lịch Quý Mão, bản mệnh Kim bạch Kim (vàng trong bạc vàng), trạch mệnh (bát quái) thuộc Khảm.

Theo Bát trạch Minh kính, chủ nhà Khảm chọn hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà. Theo bát quái đồ sở thuộc cung Sinh khí, là quẻ Thủy phong Tỉnh trong kinh chu dịch, chủ nhà đại phát tài, đại phú quý, con cháu quay quần. Thượng cát.

Cửa cái về Tốn (Đông Nam), đây là Sinh khí trạch đắc vị, rất thắng lợi về công danh. Và vì Sinh khí thuộc Mộc ứng số 5 nên nói 5 con đỗ đạt. Từ cửa Tốn (Đông Nam) biến 1 lần tới chủ Khảm được Sinh khí cho nên gọi là Sinh khí trạch. Sinh khí Mộc lâm Khảm thủy đắc vị, cũng gọi là Tham Lang Mộc tinh đắc vị ứng: 5 con thi đậu, nam nữ có tài trí hơn người, con hiếu cháu hiền, con cháu đầy nhà, giàu sang cực phẩm, vợ chồng thương kính nhau, khoa cử liên miên đời đời vinh hoa tiếp nối, nhân đinh đại vượng (càng thêm đông), phụ nữ hiền lương, trong nhà không có người nào là dân thường. Đây là một cái nhà đệ nhất tốt!

Cửa tại Tốn, chủ Khảm ứng với bếp.

Chủ Khảm: dương thủy.

Hướng Đông nam: âm mộc.

Đã có âm/dương nên tùy thuộc gia đình cần tăng âm hay dương mà lựa bếp cho đúng.

Bếp đặt tại Chấn (chính Đông), dương mộc là Đông trù, đối với cửa Tốn (Đông Nam) tỷ hòa và là bếp Diên Niên, đối với chủ Khảm tương sinh và hỗ hiến được Thiên Y, hợp với Sinh khí trạch thành nhà ba tốt, đại cát, đại lợi. Cũng gọi là bếp Chấn (chính Đông) nay là Đông trù tứ mệnh đệ nhất tốt (chọn bếp chính Đông, dương mộc, tăng thêm sức mạnh “dương”).

Bếp đặt tại Ly (chính Nam) âm hỏa là Đông trù, đối với cửa Tốn (Đông Nam) tương sinh và là bếp Thiên Y đắc vị, với chủ Khảm hỗ biến được Diên niên, là cái bếp đại cát, đại lợi, hợp với Snh khí trạch thành nhà ba tốt, phúc lộc thọ gồm đủ.

Chọn bếp chính Nam, âm hỏa tăng thêm sức mạnh âm.

Hướng Bắc, hướng Đông Nam đặt bếp cũng tốt nhưng ít tốt hơn so với Đông và Nam nên không được phân tích trong bài này.

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat