Nguyên tắc phong thủy tường rào cần phải ghi nhớ

Ty Huu Doc Ngoc

check Nguyên tắc phong thủy tường rào cần phải ghi nhớ Xem tử vi năm 2016 Bính Thân cho 12 con Giáp dựa theo ngày sinh !!!
new Nguyên tắc phong thủy tường rào cần phải ghi nhớ Bột Tẩy Uế chính hiệu, sản phẩm không thể thiếu của mọi nhà !!!


Sự thăng trầm trong căn nhà, được chăm sóc là gia chủ có dư tiền nhiều của, để ọp ẹp là đang thiếu trước hụt sau.

Với mỗi khu đất là cả một thế giới riêng, tường rào là chỉ giới để những nhà khác không xâm phạm.

20140704075535 bt 2 NGYQ Nguyên tắc phong thủy tường rào cần phải ghi nhớ
Về nhãn quan khi nhìn vào tường rào người ta có nhận xét

Sự thăng trầm trong căn nhà, tường rào được chăm sóc là gia chủ có dư tiền nhiều của, để ọp ẹp là đang thiếu trước hụt sau.

– Tường rào không được trổ cửa sổ như vậy phạm vào Chu tước khai khẩu (dễ bị tiếng thị phi).

– Trước hẹp sau rộng, hay ngược lại đều không tốt, vì vào thế “Thoái điền bút”.

– Không cao hoặc thấp quá, vừa tầm nhìn vào nhà theo thế cân xứng mỹ thuật.

– Không xây sát thân nhà, góc đông bắc không vỡ nứt.

– Không xây tường trước rồi xây nhà, là phạm chữ Tù.

– Tường rào phải có cổng, hai bên dựng cột tính theo bước Lỗ Ban, căn nhà sẽ thêm .

– Nhà có cửa hậu tốt. Nhưng đại kỵ khi đứng từ cửa chính nhìn thấy cửa hậu, nhà sẽ tản khí, tất sẽ tản tài, xấu.

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat