Cây lớn

Cây khô héo ảnh hưởng không tốt đến trường khí nhà ở

Cây lớn và khô héo không tốt cho trường khí xung quanh nhà. Điều này đặc biệt xấu nếu cây đó lại ở ngay trước cửa nhà bạn. Ngay cả hình ảnh bụi cây khô nhỏ cũng cần được loại trừ. Hai bên nhà tốt nhất không nên trồng loại cây dễ rụng lá và more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat