Cung tài lộc nằm trong phòng tắm

Kích hoạt cung tài lộc nằm trong phòng tắm

Cung tài lộc (hay còn gọi là khu vực tài lộc) nằm trong phòng tắm chắc chắn là một thách thức rất lớn. Trên thực tế, phòng tắm nằm trong bất kỳ khu vực bát quái phong thủy nào cũng đều đặt ra những thách thức khó khăn nhưng không hoàn toàn là xấu. Cung more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat