giấc mơ tỉ tượng

Giải mã các bí ẩn giấc mơ tỉ tượng

Nằm mơ thấy áo gấm thì được ân sủng. Nằm mơ thây gai góc bùn lầy thì mưu không thành – Đến huyện lỵ, vào nhà quan thì mơ thấy quan tài. – Được tiền: mơ thấy bẩn thỉu. – Vinh hiển phú quý thì nằm mơ thấy lên cao. – Nằm mơ thấy cá more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat