hướng nhà phạm đao sát

Thế nào là hướng nhà phạm đao sát ?

Trong phong thủy nếu nhà phạm phải đao sát được cho là rất xấu, thường ảnh hưởng tới sức khỏe người trong gia đình. Người trong nhà dễ gặp thương tích, thậm chí đổ máu. Thế nào là nhà phạm đao sát? Đao sát là thế nhà mà ngoại cảnh có vật thấp có hình more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat