nam mạng tuổi mùi

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Mùi 74 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Mùi 74 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 05-2-1943 đến 24-1-1944) Vật Phẩm May Mắn 2016: Rồng Cẩm Thạch Tướng tinh: Con Cọp Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây Dương liễu) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, ốm đau HẠN: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của VÂN NIÊN: Trừ phùng Hỏa (Heo gặp lửa), xấu HIẾN

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Ất Mùi 62 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Ất Mùi 62 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 24-1-1955 đến 11-2-1956) Vật Phẩm May Mắn 2016: Tỳ Hưu Trên Cầu Phỉ Thúy Tướng tinh: Con Gà, Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG : Sa trung Kim (Vàng trong cát) SAO : Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Diêm vương: Bệnh về tim mạch, huyết áp VẬN NIÊN

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Mùi 50 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Mùi 50 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 09-2-1967 đến 29-1-1968) Vật Phẩm May Mắn 2016: Lát Đá Mã Não Thạch Anh Tướng tinh: Con Rồng, Con dòng: Hắc Đế, Tân khổ MẠNG : Thiên Hà Thủy (Nước trên trời) SAO : Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Toán tận: Trở ngại, tai nạn VẬN NIÊN : Xà

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỷ Mùi 38 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỷ Mùi 38 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 28-1-1979 đến 15-2-1980) Vật Phẩm May Mắn 2016: Thạch Anh Ưu Linh Đỏ Tướng tinh: Con Rái Cá, Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, bất an HẠN: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Mùi 26 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Mùi 26 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 15-2-1991 đến 03-2-1992) Vật Phẩm May Mắn 2016: Mèo Vẫy Tay May Mắn Tướng tinh: Con Gấu, Con dòng: Huỳnh Đế, Cô quạnh MẠNG: Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Âm: may mắn, danh lộc HẠN: Diêm vương: phòng bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Hầu Thực Quả ( Khỉ

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Mùi 85 – Nam Mạng

QUÝ MÙI – 85 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 17-2-1941 đến 5-2-1942) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Long Quy Trấn Trạch   Tướng tinh: Con Gấu – Con dòng Huỳnh Đế, Cô quạnh MẠNG: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Bạch: hao tài, phiền muộn HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Thố lộng Nguyệt (Thỏ giỡn trăng) tốt THIÊN CAN: Tân

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Mùi 73 – Nam Mạng

QUÝ MÙI – 73 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 5-2-1943 đến 24-1-1944) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Bắp Cải Như Ý   Tướng tinh: Con Cọp – Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây dương liễu) SAO: La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN: Tam Kheo: Xây xát tay chân VẬN NIÊN: Cẩu cuồng phong (Chó dại) xấu THIÊN CAN: Quý gặp

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Mùi 61 – Nam Mạng

ẤT MÙI – 61 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 24-1-1955 đến 11-2-1956) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Quan Âm Bình An   Tướng tinh: Con Gà. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Sa Trung Kim (Vàng trong cát) SAO: Kế Đô: Tai tiếng, ốm đau HẠN: Địa võng: Nhiều lo âu VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn (Dê về suối) tốt THIÊN CAN: Ất gặp

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Mùi 49 – Nam Mạng

ĐINH MÙI – 49 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 9-2-1967 đến 29-1-1968) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Tỳ Hưu Tiêu Ngọc Gân Huyết   Tướng tinh: Con Rồng – Con dòng Hắc Đế, tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy (Nước trên Trời) SAO: Thái Bạch: Hao, buồn phiền HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Long ngộ Vân (Rồng gặp Mây) tốt THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Mùi 37 – Nam Mạng

KỶ MÙI – 37 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 28-1-1979 đến 15-2-1980) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Vòng Ruby Xanh   Tướng tinh: Con Rái Cá.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Mùi 25 – Nam Mạng

TÂN MÙI – 25 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 15-2-1991 đến 3-2-1992) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Gà Báo Hỷ   Tướng tinh: Con Gấu.
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat