nữ mạng tuổi tị

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nữ ( Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn 2016: Hồ Lô Ngọc Đông Linh Tướng tinh: Con khỉ Con dòng : Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch lạp Kim ( Vàng chân đèn) SAO : Thái Âm. ( Danh Lộc – May mắn). HẠN: Huỳnh Tuyền.

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 14-2-1953 đến 02-2-1954) Vật Phẩm May Mắn 2016: Hồ Lô Đồng Tướng tinh: Chó Sói Con dòng: Hắc Đế, trường mạng. MẠNG: Trường lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: Kế Đô.(Ốm Đau-Rối Rắm). HẠN: Thiên Tinh

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Ất Tỵ 52 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Ất Tỵ 52 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 02-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn 2016: Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn) SAO: Thái Dương. (Danh lộc- May mắn) HẠN: Địa Võng

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Tỵ 40 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Tỵ 40 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 18-2-1977 đến 06-2-1978 Vật Phẩm May Mắn 2016: Long Quy Lam Ngọc Tướng tinh: Chim Cú Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Sa trung Thổ( Đất pha cát) SAO: Thái Âm. (Danh Lộc- May Mắn). HẠN: Tam Kheo.

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 06-2-1989 đến 26-01-1990 Vật Phẩm May Mắn 2016: Xâu 18 Xu Tướng tinh: Con khỉ Con dòng: Thanh Đế, trường mạng MẠNG : Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO : Kế Đô (Ốm đau- Rối rắm) HẠN: Thiên Tinh, (Đôi co hay tranh chấp) VẬN NIÊN : Cẩu cuồng Phong (Chó
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat