phạm Thái Tuế

Làm nhà, động thổ trong năm Mậu Tuất 2018 nhớ tuyệt đối tránh hướng này

Làm nhà năm 2018 chú ý phương vị Thái Tuế. Năm Mậu Tuất, trực niên Thái Tuế tinh quân là Khương Vũ đại tướng quân. Thái Tuế chuyển dịch hàng năm và được coi là vị thần cai quản một năm. Thái Tuế không phải là hung thần mà là vị thần bảo vệ, thuận more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat