tháng sinh của người tuổi Tý

Những điều bạn chưa biết về tháng sinh của người tuổi Tý

Người tuổi Tý sinh thảng giêng: Tiết Đầu xuân, nhà nhà từ giàu đến nghèo đều có gạo thịt, là thời điểm chuột sống sung sướng no nê, thịt mỡ đầy tràn, nhưng ăn thịt quá nhiều dễ sinh lú lẫn. Tự cao chủ quan, không biết người biết ta, cuối đời ham ăn lười more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat