thế sát

Hóa giải cho nhà phạm thế sát để các thành viên đều gặp may mắn

Ngôi nhà phạm vào thế cắt cước sát khi nó nằm sát bờ biển (không có con đường trước nhà), cạnh đường xe lửa, cạnh đường cái lớn hoặc gần đường bay… Trong số các thế sát của phong thủy, thì cắt cước sát là thế sát khá nguy hiểm. Một vài lỗi phong thủy more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat