tử vi hàng ngày tuổi ngọ

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 17//03/2021

Ngày 17/03/2021 (Thứ tư: Kim Đường Hoàng Đạo) Ngày: Giáp Tý Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuột Xanh Ôm Hồ Lô TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Hết sức tránh sự more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 16/03/2021

Ngày 16/03/2021 (Thứ Ba: Nguyên Vũ Hắc Đạo .) Ngày: Quý Hợi Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Đinh Tỵ, ất Tỵ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phúc Lộc Thọ Vàng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Ấm nữ Thái Bạch): Nếu công việc đang more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 15/03/2021

Ngày 15/03/2021 (Thứ Hai: Thiên Lao Hắc Đạo) Ngày: Nhâm Tuất Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Bính Thìn , Giáp Thìn. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chó Trên Mẫu Đơn TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Ấm nữ Thái Bạch): Không nên mưu cầu more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 14/03/2021

Ngày 14/03/2021 (Chủ Nhật: Ngọc Đường Hoàng Đạo ) Ngày : Tân Dậu Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Quý Mão, Kỷ Mão. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Gà Vàng Trên Bẹ Cải TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Ấm nữ Thái Bạch): Ngày có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 13/03/2021

Ngày 13/03/2021 (Thứ Bảy: Bạch Hổ Hắc Đạo) Ngày: Canh Thân Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Nhâm Dần, Mậu Dần. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Khỉ Dâng Đào Tiên TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Ấm nữ Thái Bạch): Mọi việc nên có sự more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 12/03/2021

Ngày 12/03/2021 (Thứ Sáu: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Ngày: Kỷ Mùi Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Đinh Sửu, ất Sửu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Dê Xanh Đằng Vân TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Ấm nữ Thái Bạch): Ngày chỉ thuận lợi cho more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 11//03/2021

Ngày 11/03/2021 (Thứ năm: Bạch Hổ Hắc Đạo) Ngày: Mậu Ngọ Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Bính Tý, Giáp Tý. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Ngựa Đồng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Ấm nữ Thái Bạch): Ngày xung của bổn mạng. Ngày có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 10//03/2021

Ngày 10/03/2021 (Thứ tư: Kim Đường Hoàng Đạo) Ngày: Đinh Tỵ Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Kỷ Hợi, Quý Hợi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Heo Vàng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Ấm nữ Thái Bạch): Mọi việc không nên để lâu dài, more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 09/03/2021

Ngày 09/03/2021 (Thứ Ba: Kim Quỹ Hoàng Đạo.) Ngày: Bính Thìn Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Mậu Tuất, Nhâm Tuất. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tiền Dơi Bát Quát TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Ấm nữ Thái Bạch): Không nên nản chí khi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 08/03/2021

Ngày 08/03/2021 (Thứ Hai: Chu Tước Hắc Đạo) Ngày: Ất Mão Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Kỷ Dậu, Đinh Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Gà Vàng Thân Tiền TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Ấm nữ Thái Bạch): Nên dè dặt trong mọi more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 07/03/2021

Ngày 07/03/2021 (Chủ Nhật: Thiên Hình Hắc Đạo ) Ngày : Giáp Dần Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Mậu Thân, Bính Thân. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chúa Hổ Vàng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Ấm nữ Thái Bạch): Người mặc dù thân more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 06/03/2021

Ngày 06/03/2021 (Thứ Bảy: Minh Đường Hoàng Đạo) Ngày: Quý Sửu Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Ất Mùi, Tân Mùi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bát Quái Đồng Lồi nhỏ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Ấm nữ Thái Bạch): Ngày thuận lợi cho more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat