tử vi mỗi ngày

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 14/12/2021

Ngày 14/12/2021 (Thứ ba: Thanh Long Hoàng Đạo) Ngày : Bính Thân Tháng : Canh Tý, Năm Tân Sửu Kỵ Tuổi: Giáp Dần, Nhâm Dần. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hổ Vàng Trên Núi TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Mọi việc không more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 13/12/2021

Ngày 13/12/2021 (Thứ Hai: Câu Trần Hắc Đạo ) Ngày: Mậu Tý Tháng: Canh Tý, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Kỷ Sửu, Quý Sửu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Đa Sắc TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Mọi sự mong cầu more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 12/12/2021

Ngày 12/12/2021 (Chủ Nhật: Tư Mệnh Hoàng Đạo ) Ngày : Giáp Ngọ Tháng: Canh Tý, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Mậu Tý, Nhâm Tý. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thần Tài Thổ Địa TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày xung của more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 11/12/2021

Ngày 11/12/2021 (Thứ Bảy: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Ngày: Quý Tỵ Tháng: Canh Tý, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Đinh Hợi, Ất Hợi. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Mặt Nhẫn Mẫu Đơn thạch Anh Trắng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Đã đến lúc có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 10/12/2021

Ngày 10/12/2021 (Thứ Sáu: Thiên Lao Hắc Đạo ) Ngày: Nhâm Thìn Tháng: Canh Tý, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Bính Tuất, Giáp Tuất. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Mèo Thạch Anh Hồng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Có cuộc vui, cuộc đi ngắn. more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 09/12/2021

Ngày 09/12/2021 (Thứ năm: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Ngày: Tân Mão Tháng: Canh Tý, Năm Tân Sửu Kỵ Tuổi: Quý Dậu, Kỷ Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Heo Cõng Cải Đồng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Có cuộc đi ngắn, nên more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 08/12/2021

Ngày 08/12/2021 (Thứ tư: Bạch Hổ Hắc Đạo) Ngày : Canh Dần Tháng : Canh Tý, Năm Tân Sửu Kỵ Tuổi: Nhâm Thân, Mậu Thân. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bình Xanh Uyên Ương TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Có khách đến more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 07/12/2021

Ngày 07/12/2021 (Thứ Ba: Kim Đường Hoàng Đạo ) Ngày: Kỷ Sửu Tháng: Canh Tý, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Đinh Mùi, Ất Mùi.. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bắp Cải Bột Đá Mini TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày có nhiều more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 06/12/2021

Ngày 06/12/2021 (Thứ Hai: Kim Quỹ Hoàng Đạo ) Ngày: Mậu Tý Tháng: Canh Tý, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Bính Ngọ, Giáp Ngọ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Giỏ Tiền Vàng Châu Báu TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày tuổi của more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 05/12/2021

Ngày 05/12/2021 (Chủ Nhật: Chu Tước Hắc Đạo ) Ngày : Đinh Hợi Tháng: Canh Tý, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Kỷ Tỵ , Quý Tỵ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quan Công Sa Kim TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 04/12/2021

Ngày 04/12/2021 (Thứ Bảy: Thiên Hình Hắc Đạo) Ngày: Bính Tuất Tháng: Canh Tý, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Tân Dậu, ất Dậu. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Thuyền Buồm Đồng Nhỏ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 03/12/2021

Ngày 03/12/2021 (Thứ Sáu: Chu Tước Hắc Đạo ) Ngày: Ất Dậu Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Tân Tỵ, Đinh Tỵ. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Bắc Kinh Đen Chuẩn TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Sự giao thiệp thân more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat