tử vi mỗi ngày

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 18/11/2021

Ngày 18/11/2021 (Thứ năm: Thanh Long Hoàng Đạo) Ngày: Canh Ngọ Tháng: Mậu Tuất, Năm Tân Sửu Kỵ Tuổi: Nhâm Tý, Bính Tý. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Đeo Ngựa Phỉ Thúy TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày xung của bổn more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 17/11/2021

Ngày 17/11/2021 (Thứ tư: Câu Trần Hắc Đạo) Ngày: Kỷ Tỵ Tháng: Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu Kỵ Tuổi: Tân Hợi, Đinh Hợi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Gà Cẩm Thạch Vàng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Mọi việc không nên để more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 16/11/2021

Ngày 16/11/2021 (Thứ Ba: Tư Mệnh Hoàng Đạo ) Ngày: Mậu Thìn Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Canh Tuất, Bính Tuất. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Ngựa Vàng Trên Cải TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Nên có sự nghỉ more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 15/11/2021

Ngày 15/11/2021 (Thứ Hai: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Ngày: Đinh Mão Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Ất Dậu, Quý Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Phỉ Thúy TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày có nhiều sự bận more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 14/11/2021

Ngày 14/11/2021 (Chủ Nhật: Thiên Lao Hắc Đạo ) Ngày : Bính Dần Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Giáp Thân, Nhâm Thân. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Mã Não Đen Tỳ Hưu Crom TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 13/11/2021

Ngày 13/11/2021 (Thứ Bảy: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Ngày: Ất Sửu Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Kỷ Mùi, Quý Mùi. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Cú Mèo Thạch Anh Vàng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày có sự thay đổi, hoặc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 12/11/2021

Ngày 12/11/2021 (Thứ Sáu: Bạch Hổ Hắc Đạo ) Ngày: Giáp Tý Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Long Quy Nguyên Bảo TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Hết sức tránh sự tranh luận, more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 11/11/2021

Ngày 11/11/2021 (Thứ năm: Kim Đường Hoàng Đạo) Ngày: Quý Hợi Tháng: Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu Kỵ Tuổi: Đinh Tỵ, ất Tỵ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Kỳ Lân Xanh Đa Sắc TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Nếu công việc đang more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 10/11/2021

Ngày 10/11/2021 (Thứ tư: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Ngày: Nhâm Tuất Tháng: Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu Kỵ Tuổi: Bính Thìn , Giáp Thìn. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thiềm Thừ Hoàng Long Tam Thể TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Không nên more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 09/11/2021

Ngày 09/11/2021 (Thứ Ba: Chu Tước Hắc Đạo ) Ngày: Tân Dậu Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Quý Mão, Kỷ Mão. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Ve Phỉ Thúy Xanh Ngát TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 08/11/2021

Ngày 08/11/2021 (Thứ Hai: Thiên Hình Hắc Đạo) Ngày: Canh Thân Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Nhâm Dần, Mậu Dần. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thần Cóc Bên Nhân Sâm TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Mọi việc nên có more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 07/11/2021

Ngày 07/11/2021 (Chủ Nhật: Minh Đường Hoàng Đạo ) Ngày : Kỷ Mùi Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Đinh Sửu, ất Sửu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Rồng Lưu Ly TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày chỉ thuận lợi more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat