tử vi tháng 10/2015

Tử vi Phương Đông : Tháng 10/2015

Từ ngày 1/10/2015 đến ngày 31/10/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến BÍNH TUẤT – Tiết HÀN LỘ (thuộc tháng Chín ÂL, đủ) Ngày vào tiết HÀN LỘ : 8/10/2015 (tức ngày 26 tháng 8 ÂL) Ngày vào khí Sương Giáng : 24/10/2015 (tức ngày 12 tháng 9 ÂL) Hành more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat