tử vi tháng 12

Tử vi Phương Đông : Tháng 12/2015

Từ ngày 1/12/2015 đến ngày 31/12/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến MẬU TÝ – Tiết ĐẠI TUYẾT (thuộc tháng Mười Một ÂL, thiếu) Ngày vào tiết ĐẠI TUYẾT : 7/12/2015 (tức ngày 26 tháng 10 ÂL) Ngày vào khí Đông Chí : 22/12/2015 (tức ngày 12 tháng 11 ÂL) more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 12/2014

Từ ngày 1/12/2014 đến ngày 31/12/2014 NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến BÍNH TÝ – Tiết ĐẠI TUYẾT (thuộc mười một ÂL, đủ) Ngày vào tiết Đại Tuyết : 7/12/2014 (tức ngày 16 tháng 10 ÂL) Ngày vào khí Đông Chí : 22/12/2014 (tức ngày 1 tháng 11 ÂL) Hành more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat