tử vi thứ ba tuổi dậu

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 02/08/2016

Ngày 02/08/2016 ( Thứ Ba: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Thân, Tháng: Ất Mùi, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Canh Tuất, Nhâm Tuất. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Dê Như Ý TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 26/07/2016

Ngày 26/07/2016 ( Thứ Ba: Câu Trần Hắc Đạo ) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Ất Mùi, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Tân Mão, Ất Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quả Cầu Xà Cừ Tử vi tuổi Tý Tử vi 2016 của người tuổi Tý cho biết, Tý more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 19/07/2016

Ngày 19/07/2016 ( Thứ Ba: Kim Quỹ Hoàng Đạo ) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Ất Mùi, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Bính Thân, Canh Thân. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Rồng Đồng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Cần more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 12/07/2016

Ngày 12/07/2016 ( Thứ Ba: Nguyên Vũ Hắc Đạo ) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Ất Mùi, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Kỷ Sửu, Quý Sửu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chậu Tụ Bảo TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 05/07/2016

Ngày 05/07/2016 ( Thứ Ba: Thiên Hình Hắc Đạo ) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Ất Mùi, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Bính Ngọ, Giáp Ngọ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Long Quy Trấn Trạch Tử vi tuổi Tý Tử vi 2016 của người tuổi Tý cho biết, bản more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 28/06/2016

Ngày 28/06/2016 ( Thứ Ba: Nguyên Vũ Hắc Đạo ) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Ất Hợi, Kỷ Hợi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Hắc Ngà TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 21/06/2016

Ngày 21/06/2016 ( Thứ Ba: Thiên Hình Hắc Đạo ) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Mậu Thìn, Canh Thìn. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Kết Đồng Tiền TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 14/06/2016

Ngày 14/06/2016 ( Thứ Ba: Ngọc Đường Hoàng Đạo ) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Tân Dậu, Quý Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Tỳ Hưu Mắt Mèo TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 07/06/2016

Ngày 06/06/2016 ( Thứ Ba: Thanh Long Hoàng Đạo ) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Thân Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Nhâm Dần, Mậu Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Song Hạc Trùng Niên Tử vi tuổi Tý Tử vi hôm nay của người tuổi Tý tài lộc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 21/05/2016

Ngày 31/05/2016 ( Thứ Ba: Ngọc Đường Hoàng Đạo ) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Đinh Mùi, Tân Mùi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thuyền Buồm Xanh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 24/05/2016

Ngày 24/05/2016 ( Thứ Ba: Thanh Long Hoàng Đạo ) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Canh Tý, Mậu Tý. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Móc Tỳ Hưu Mã Não Đỏ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 17/05/2016

Ngày 17/05/2016 ( Thứ Ba: Bảo Quang Hoàng Đạo ) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Quý Tỵ, Ất Mùi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tháp Văn Xương TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat