Xe cộ lưu thông nhanh

Ảnh hưởng phong thủy của nhà đối diện bùng binh

Khi ngôi nhà của bạn đối diện 1 giao lộ vòng tròn thì sẽ chịu những ảnh hưởng nhất định về mặt khoa học phong thủy. Khi nhà bạn đối diện với một giao lộ vòng tròn, như một bùng binh, vòng xuyến thì ảnh hưởng của năng lượng vòng tròn đối với nhà bạn more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat