xem bói tử vi 2015

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Dậu 83 – Nam Mạng

QUÝ DẬU – 83 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 26-1-1933 đến 13-2-1934) Vật Phẩm May Mắn 2015: Tranh Tứ Quý Đá Lục Yên   Tướng tinh: Con Đười ươi. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa) xấu THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Dậu 71 – Nam Mạng

ẤT DẬU – 71 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 13-2-1945 đến 1-2-1946) Vật Phẩm May Mắn 2015: Vòng Tay Thạch Anh Tóc Xanh   Tướng tinh: Con Cua.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Dậu 59 – Nam Mạng

ĐINH DẬU- 59 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn 2015: Tỳ Hưu Gân Huyết Đỏ   Tướng tinh: Con Khỉ- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Thiên la: Tinh thần không yên VẬN NIÊN: Hổ dõng Thiên (Cọp ra oai) THIÊN CAN: Đinh gặp Ất:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Dậu 47 – Nam Mạng

KỶ DẬU- 47 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 17-2-1969 đến 5-2-1970) Vật Phẩm May Mắn 2015: Long Phụng Sum Vầy   Tướng tinh: Con Thỏ- Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa) xấu THIÊN CAN: Kỷ gặp Ất:Khắc nhập,

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Dậu 35 – Nam Mạng

TÂN DẬU 35 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 15-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn 2015: Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, Phú quý MẠNG: Thạch lựu Mộc ( Cây thạch lựu) SAO: Thái bạch : Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la nhiều việc rối ren VẬN NIÊN: Hầu thực quả (Khỉ ăn trái) tốt THIÊN CAN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Dậu 23 – Nam Mạng

QUÝ DẬU – 23 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 23-1-1993 đến 9-2-1994) Vật Phẩm May Mắn 2015: Thất Tinh Trận Thạch Anh Vàng   Tướng tinh: Con Đười Ươi. Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (vàng trong kiếm) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Long ngộ Vân (Rồng trên mây) THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Dậu 83 – Nữ Mạng

QUÝ DẬU – 83 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 26-1-1933 đến 13-2-1934) Vật Phẩm May Mắn 2015: Hồ Lô Phước Lộc   Tướng tinh: Con Đười ươi. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, ốm đau HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa) xấu THIÊN CAN: Quý

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Dậu 71 – Nữ Mạng

ẤT DẬU – 71 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 13-2-1945 đến 1-2-1946) Vật Phẩm May Mắn 2015: Phật Trên Như Ý   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la: Rối rắm, lo âu VẬN NIÊN: Hầu thực Quả (Khỉ ăn trái) tốt THIÊN CAN: Ất gặp

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Dậu 59 – Nữ Mạng

ĐINH DẬU – 59 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn 2015: Vòng Ngọc Hồng Lục Bảo   Tướng tinh : Con Khỉ. Con dòng Xích Đế, cô quạnh

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Dậu 47 – Nữ Mạng

KỶ DẬU – 47 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 17-2-1969 đến 5-2-1970) Vật Phẩm May Mắn 2015: Mặt Phật Đì Lạc   Tướng tinh: Con Thỏ. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ( Đất nhà lớn) SAO: Vân Hớn : Hao tài, mất của HẠN: Ngũ Mộ : Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa ( Heo gặp lửa) xấu THIÊN CAN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Dậu 35 – Nữ Mạng

TÂN DẬU 35 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 5-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn 2015: Trụ Thạch Anh Trắng   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, Phú quý MẠNG: Thạch lựu Mộc ( Cây thạch lựu) SAO: Thái bạch : Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la nhiều rối rắm, bất an VẬN NIÊN: Hầu thực quả (Khỉ ăn trái) tốt THIÊN CAN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Dậu 23 – Nữ Mạng

QUÝ DẬU – 23 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 23-1-1993 đến 9-2-1994) Vật Phẩm May Mắn 2015: Long Phụng Ngọc Bội   Tướng tinh: Con Đười Ươi. Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (vàng trong kiếm) SAO: Thổ Tú : Rối rắm, tranh chấp HẠN: Huỳnh Tuyền : phòng bệnh nặng VẬN NIÊN: Xà âm Tín (Rắn bị nhốt) THIÊN CAN: Quý
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat