xem bói tử vi 2015

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Thân 84 – Nam Mạng

NHÂM THÂN – 84 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 6-2-1932 đến 25-1-1933) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Cây Đá Thạch Anh Tướng tinh: Con Dê. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (vàng trong kiếm) SAO: Thủy diệu : có chuyện buồn HẠN: Thiên Tinh: tinh thần rối rắm VẬN NIÊN: Thử quy Điền (chuột về đồng) tốt THIÊN CAN: Nhâm gặp

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Thân 72 – Nam Mạng

GIÁP THÂN – 72 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 25-1-1944 đến 12-2-1945) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Rùa Chúc Thọ   Tướng tinh: Con Heo. Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (nước trong giếng) SAO: Mộc Đức : may mắn, phúc lộc tốt HẠN: Huỳnh tuyền: phòng bệnh nạn VẬN NIÊN: Kê giáp Viên (Gà về vườn) tốt THIÊN CAN: Giáp

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Thân 60 – Nam Mạng

BÍNH THÂN – 60 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 12-2-1956 đến 30-1-1957) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Quan Âm Bình An   Tướng tinh: Con Quạ- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai HẠN: Thiên la: Tinh thần bất an VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương) THIÊN CAN: Bính gặp Ất:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Thân 48 – Nam Mạng

MẬU THÂN – 48 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 30-1-1968 đến 16-2-1969) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Thuyền Vàng Hợp Kim   Tướng tinh: Con Lạc Đà. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn, đi xa có lợi HẠN: Thiên tinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Thử quy Điền (Chuột về đồng)

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Thân 36 – Nam Mạng

CANH THÂN – 36 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 16-2-1980 đến 14-2-1981) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Quả Cầu Thạch Anh Tím   Tướng tinh: Con Chó. Con dòng Thanh Đế, cô quạnh MẠNG: Thạch lựu Mộc (Cây thạch Lựu) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Diêm vương: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Kế giáp Viên (Gà về vườn) THIÊN CAN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Thân 24 – Nam Mạng

NHÂM THÂN – 24 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 4-2-1992 đến 22-1-1993) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Long Trụ Hoàng Long   Tướng tinh: Con Dê – Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong Kiếm) SAO: Vân Hớn : Rối rắm nạn tai HẠN: Thiên La : tinh thần bất an VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương) xấu

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Thân 84 – Nữ Mạng

NHÂM THÂN – 84 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 06-2-1932 đến 25-1-1933) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Cặp Voi Tụ Bảo   Tướng tinh: Con Dê- Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong Kiếm) SAO: Mộc Đức: vui vẻ, đầy đủ phúc lộc HẠN: Tam Kheo: xây xát tay chân, nhẹ VẬN NIÊN: Thử Quy Điền (Chuột về đồng) tốt THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Thân 72 – Nữ Mạng

GIÁP THÂN – 72 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 25-1-1944 đến 12-2-1945) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Tam Đa Đồng   Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong Giếng) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn HẠN: Toán Tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê giáp Viên (Gà về vườn) tốt THIÊN CAN: Giáp gặp Ất:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Thân 60 – Nữ Mạng

BÍNH THÂN – 60 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 12-2-1956 đến 30-1-1957) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Gậy Như Ý Đông Linh   Tướng tinh : Con Quạ. Con dòng Xích Đế, cô quạnh. MẠNG : Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO : La Hầu : ốm đau, hao tốn HẠN : Diêm Vương : Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN : Mã ngộ Đao (Ngựa

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Thân 48 – Nữ Mạng

MẬU THÂN – 48 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 30-1-1968 đến 16-2-1969) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Long Quy Thạch Anh Đen   Tướng tinh: Con Lạc Đà. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam kheo: Xây xát tay chân, nhẹ VẬN NIÊN: Thử quy Điền (Chuột về đồng)

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Thân 36 – Nữ Mạng

CANH THÂN – 36 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 16-2-1980 đến 14-2-1981) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Mặt Thạch Anh Ưu Linh Đỏ   Tướng tinh: Con Sói. Con dòng Thanh Đế, cô quạnh MẠNG: Thạch lựu Mộc (Cây thạch Lựu) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buông HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kế giáp Viên (Gà về vườn) THIÊN CAN: Canh

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Thân 24 – Nữ Mạng

NHÂM THÂN – 24 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 4-2-1992 đến 22-1-1993) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Vòng Tay Mẫu Đơn   Tướng tinh: Con Dê – Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong Kiếm) SAO: La Hầu: Rối rắm, ốm đau HẠN: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương) xấu THIÊN CAN:
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat