xem bói tử vi 2015

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Tuất 82 – Dương Nữ

GIÁP TUẤT – 82 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 14-2-1934 đến 3-2-1935) Vật Phẩm May Mắn 2015: Rùa Xanh Ban Phước   Tướng tinh : Con Ngựa: Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Kế Đô : Ốm đau, hao tốn HẠN : Thiên tinh: Rối rắm, bất hòa VẬN NIÊN : Cẩu cuồng phong (Chó dại) xấu THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Tuất 70 – Dương Nữ

BÍNH TUẤT – 70 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 2-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn 2015: Phật Di Lạc Thanh Ngọc   Tướng tinh : Con Trâu: Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG : Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO : Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN : Địa Võng : Nhiều việc lo âu VẬN NIÊN : Dương hồi ngạn (Dê về

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Tuất 58 – Dương Nữ

MẬU TUẤT – 58 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 18-2-1958 đến 7-2-1959) Vật Phẩm May Mắn 2015: Bình Phượng Hoàng   Tướng tinh : Con Vượn. Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO : Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN : Huỳnh Tuyền : Phòng bệnh nặng VẬN NIÊN : Ngưu canh Điền (Trâu cày ruộng) tốt THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Tuất 46 – Dương Nữ

CANH TUẤT – 46 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 6-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn 2015: Cầu Thạch Anh Vàng Non   Tướng tinh: Con Cáo. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Thoa xuyến Kim ( Vàng nữ trang) SAO: Kế Đô : hao tài, đau ốm HẠN: Thiên tinh : rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Cẩu cuồng Phong (Chó dại) THIÊN CAN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Tuất 34 – Dương Nữ

NHÂM TUẤT 34 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 25-1-1982 đến 13-2-1983) Vật Phẩm May Mắn 2015: Vòng Tay Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng   Tướng tinh: Con Trĩ. Con dòng Hắc Đế, quan lộc MẠNG: Đại hải Thủy ( Nước biển lớn) SAO: Thái dương : May mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa võng : rối rắm, lo toan VẬN NIÊN: Dương hồi ngạn (dê về

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Tuất 22 – Dương Nữ

GIÁP TUẤT – 22 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 23-1-1994 đến 10-2-1995) Vật Phẩm May Mắn 2015: Vòng Tay Hổ Phách   Tướng tinh: Con Ngựa, Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN : Tam khoe: Xây xát tay chân, nhẹ VẬN NIÊN : Long ngộ Vân (Rồng gặp Mây) tốt

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Tuất 82 – Nam Mạng

GIÁP TUẤT – 82 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 14-2-1934 đến 3-1-1935) Vật Phẩm May Mắn 2015: Đào Tiên Chúc Thọ   Tướng tinh : Con Ngựa: Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : La Hầu : Ốm đau nạn tai HẠN : Tam Kheo : Xây xát tay chân VẬN NIÊN : Cẩu cuồng phong (Chó dại) xấu

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Tuất 70 – Nam Mạng

BÍNH TUẤT – 70 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 2-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn 2015: Xâu Hồ Lô Bình An   Tướng tinh : Con Trâu: Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG : Ốc Thượng Thổ (Đất Tò Vò) SAO : Kế Đô : Nạn tai, rối rắm HẠN : Địa Võng : Nhiều lo âu VẬN NIÊN : Dương hồi ngạn (Dê về suối)

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Tuất 58 – Nam Mạng

MẬU TUẤT – 58 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 18-2-1958 đến 7-3-1959) Vật Phẩm May Mắn 2015: Thiềm Thừ Tài Lộc   Tướng tinh : Con Vượn. Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO : Thái Bạch : Hao tài, đau ốm HẠN : Toán tận : Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN : Ngưu canh Điền (Trâu cày ruộng)

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Tuất 46 – Nam Mạng

CANH TUẤT – 46 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 6-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn 2015: Cặp Kỳ Lân Lam Ngọc   Tướng tinh : Con Cáo. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG : Xuyến xoa Kim (Vàng trang sức) SAO : La Hầu: Rối rắm, nạn tai HẠN : Tam kheo : Xây xát tay chân VẬN NIÊN : Cẩu cuồng Phong (Chó dại) xấu

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Tuất 34 – Nam Mạng

NHÂM TUẤT 34 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 25-1-1982 đến 13-2-1983) Vật Phẩm May Mắn 2015: Vòng Tay Đá Thanh Kim   Tướng tinh: Con Tĩ.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Tuất 22 – Nam Mạng

GIÁP TUẤT – 22 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 10-2-1994 đến 30-1-1995) Vật Phẩm May Mắn 2015: Quan Công Đồng   MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Thái Bạch : ốm đau, hao tốn HẠN : Thiên tinh : Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN : Long ngộ Vân (Rồng gặp Mây) tốt THIÊN CAN : Giáp gặp Ất: Cùng Hành, có lợi ĐỊA
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat