tử vi hàng ngày tuổi thìn

Tử vi Phương Đông: Thứ Hai 09/04/2018

Ngày 09/04/2018 (Thứ Hai: Kim Đường Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Mùi Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Quý Sửu, Đinh Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Như Ý Hợp Kim XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ HAI NGÀY 09/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 08/04/2018

Ngày 08/04/2018 (Chủ Nhật: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Ngọ Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Nhâm Tý, Bính Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Quan Âm Bình An XEM TỬ VI NGÀY MỚI CHỦ NHẬT NGÀY 08/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 07/04/2018

Ngày 07/04/2018 (Thứ Bảy: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Tỵ Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Tân Hợi, Đinh Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Chiêu Tài Lộc XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BẢY NGÀY 07/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 06/4/2018

Ngày 06/04/2018 (Thứ sáu: Thiên Hình Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Thìn Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Canh Tuất, Bính Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Kim Nguyên Bảo Hoàng Long XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 06/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 05/04/2018

Ngày 05/4/2018 (Thứ Năm: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Mão Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Ất Dậu, Quý Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Long Quy Trấn Trạch XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ NĂM NGÀY 05/04/2018 TUỔI TÝ – Xem tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 04/04/2018

Ngày 04/04/2018 (Thứ Tư: Thanh Long Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Dần Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Giáp Thân, Nhâm Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bắp Cải Xâu Tiền XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 09/03/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 03/04/2018

Ngày 03/04/2018 (Thứ Ba: Câu Trần Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Sửu Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Kỷ Mùi, Quý Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt 12 con giáp tuổi Thìn XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BA NGÀY 03/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ Hai 02/04/2018

Ngày 02/04/2018 (Thứ Hai: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Tý Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Đá Quý XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 09/03/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 01/04/2018

Ngày 01/04/2018 (Chủ Nhật: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Hợi Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Đinh Tỵ, ất Tỵ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Nhẫn Tỳ Hưu Ngọc Tủy XEM TỬ VI NGÀY MỚI CHỦ NHẬT NGÀY 01/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 31/03/2018

Ngày 31/03/2018 (Thứ Bảy: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Tuất Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Bính Thìn , Giáp Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thuyền Buồm Rồng XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BẢY NGÀY 31/03/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 30/3/2018

Ngày 30/03/2018 (Thứ sáu: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Dậu Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Quý Mão, Kỷ Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Trụ Thạch Anh Trắng XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 30/03/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 29/03/2018

Ngày 29/3/2018 (Thứ Năm: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Thân Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Nhâm Dần, Mậu Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Rồng Xanh Nhả Ngọc XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ NĂM NGÀY 29/03/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat