Tử Vi Hàng Tháng

Tử vi Phương Đông : Tháng 07/2017

vong-thach-anh-toc-vang Từ ngày 1/7/2017 đến ngày 31/7/2017 NĂM ĐINH DẬU (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến ĐINH MÙI – Tiết TIỂU THỬ (thuộc tháng Sáu ÂL, thiếu) Ngày vào tiết TIỂU THỬ : 7/7/2017 (tức ngày 14 tháng 6 ÂL) Ngày vào khí Đại Thử : 22/7/2017 (tức ngày 29 tháng 6 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 04/2017

180-day-rut-ngọc-mien-dien Từ ngày 1/4/2017 đến ngày 30/4/2017 NĂM ĐINH DẬU (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến GIÁP THÌN – Tiết THANH MINH (thuộc tháng Ba ÂL, thiếu) Ngày vào tiết THANH MINH : 4/4/2017 (tức ngày 8 tháng 3 ÂL) Ngày vào khí Cốc Vũ : 20/4/2017 (tức ngày 24 tháng 3 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 11/2016

gm073-bon-tu-bao Từ ngày 1/11/2016 đến ngày 30/11/2016 NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến KỶ HỢI – Tiết LẬP ĐÔNG (thuộc tháng Mười ÂL, đủ) Ngày vào tiết LẬP ĐÔNG : 7/11/2016 (tức ngày 8 tháng 10 ÂL) Ngày vào khí Tiểu Tuyết : 22/11/2016 (tức ngày 23 tháng 10 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 10/2016

s5004-4680-1 Từ ngày 1/10/2016 đến ngày 31/10/2016 NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến MẬU TUẤT – Tiết HÀN LỘ (thuộc tháng Chín ÂL, đủ) Ngày vào tiết HÀN LỘ : 8/10/2016 (tức ngày 8 tháng 9 ÂL) Ngày vào khí Sương Giáng : 23/10/2016 (tức ngày 23 tháng 9 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 9/2016

h154g-coc-tu-quy-2 Từ ngày 1/9/2016 đến ngày 30/9/2016 NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến ĐINH DẬU – Tiết BẠCH LỘ (thuộc tháng Tám ÂL, đủ) Ngày vào tiết BẠCH LỘ : 7/9/2016 (tức ngày 7 tháng 8 ÂL) Ngày vào khí Thu Phân : 22/9/2016 (tức ngày 22 tháng 8 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 08/2016

cc1159 Từ ngày 1/8/2016 đến ngày 31/8/2016 NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến BÍNH THÂN – Tiết LẬP THU (thuộc tháng Bảy ÂL, đủ) Ngày vào tiết LẬP THU : 7/8/2016 (tức ngày 5 tháng 7 ÂL) Ngày vào khí Xử Thử : 23/8/2016 (tức ngày 21 tháng 7 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 07/2016

h354g-ho-vang-de-go Từ ngày 1/7/2016 đến ngày 31/7/2016 NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến ẤT MÙI – Tiết TIỂU THỬ (thuộc tháng Sáu ÂL, đủ) Ngày vào tiết Tiểu Thử : 4/7/2016 (tức ngày 4 tháng 6 ÂL) Ngày vào khí Đại Thử : 22/7/2016 (tức ngày 19 tháng 6 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 20/05/2016

ngoc-boi-ty-huu-S929-1 Ngày 20/05/2016 ( Thứ Sáu: Thiên Lao Hắc Đạo ) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Bính Thân, Canh Thân. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Ngọc Bội Tỳ Hưu Chiêu Tài TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 05/2016

K092M-Thuyen-buom-xanh-2 Từ ngày 1/5/2016 đến ngày 31/5/2016 NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến QUÝ TỴ– Tiết LẬP HẠ (thuộc tháng Tư ÂL, đủ) Ngày vào tiết Lập Hạ : 5/5/2016 (tức ngày 29 tháng 3 ÂL) Ngày vào khí Tiểu Mãn : 20/5/2016 (tức ngày 14 tháng 4 ÂL) Hành : more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 04/2016

s6204-ty-huu-mat-meo-tren-cau-1 Từ ngày 1/4/2016 đến ngày 30/4/2016 NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến NHÂM THÌN – Tiết THANH MINH (thuộc Ba ÂL, đủ) Ngày vào tiết Thanh Minh : 4/4/2016 (tức ngày 27 tháng 2 ÂL, lúc 16g32’) Ngày vào khí Cốc Vũ : 19/4/2016 (tức ngày 13 tháng 3 ÂL, more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 03/2016

Chuoi-mau-don-treo-S6154 Tử vi Phương Đông : Tháng 03/2016 NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến TÂN MÃO – Tiết KINH TRẬP (thuộc Hai ÂL, đủ) Ngày vào tiết Kinh Trập : 5/3/2016 (tức ngày 27 tháng Giêng ÂL, lúc 11g46’) Ngày vào khí Xuân Phân : 20/3/2016 (tức ngày 12 tháng 2 more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat