mơ thấy mặt trời

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy cảnh mặt trời mọc

Sẽ diễm phúc xiết bao nếu bên cạnh ta lúc nào cũng có bóng cha tỏa sáng chở che, yêu thương dìu dắt, nhưng cũng chở quá ỷ lại vào cha, mà phải học cách tự trưởng thành dần. Mặt trời trong mơ đại diện cho tình cha ấm áp và cao lớn. Mơ thấy more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat