nam mạng tuổi dậu

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Ất Dậu 72 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Ất Dậu 72 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 13-2-1945 đến 01-2-1946) Vật Phẩm May Mắn 2016: Tỳ Hưu Bắc Kinh Trắng Tướng tinh: Con Cua Con dòng: Hắc Đế. Từ tánh, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thuỷ ( Nước trong giếng) SAO: Mộc Đức: Vui vẻ, tài lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Phòng đau ốm VẬN NIÊN: Kê giáp Viên

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân : Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn 2016: Vòng Tay Ruby Tướng tinh : Con Khỉ Con dòng: Xích Đế. Cô quạnh MẠNG : Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, ốm đau HẠN: Thiên La: Tinh thần bất an VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỷ Dậu 48 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỷ Dậu 48 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 17-2-1969 đến 05-2-1970) Vật Phẩm May Mắn 2016: Quả Cầu Hồng Vân Tướng tinh: Con thỏ Con dòng: Huỳnh Đế,Quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất ở lớn) SAO: Thiên Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Thiên Tinh: Tranh chấp, kiện thưa VẬN NIÊN: Thử quy Điền (Chuột về đồng),tốt THIÊN CAN: Bính

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Dậu 36 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Dậu 36 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 15-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn 2016:

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Dậu 24 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Dậu 24 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 23-1-1993 đến 09-2-1994) Vật Phẩm May Mắn 2016: Cải Phát Tài Bạch Ngọc Tướng tinh: Con Đười Ươi, con dòng: Bạch Đế. Phú Quý MẠNG: Kiếm phong Kim ( Vàng trong kiếm) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, ốm đau. HẠN: Thiên La: Tinh thần bất an, nhiều lo lắng VẬN NIÊN: Mã

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Dậu 83 – Nam Mạng

QUÝ DẬU – 83 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 26-1-1933 đến 13-2-1934) Vật Phẩm May Mắn 2015: Tranh Tứ Quý Đá Lục Yên   Tướng tinh: Con Đười ươi. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa) xấu THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Dậu 71 – Nam Mạng

ẤT DẬU – 71 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 13-2-1945 đến 1-2-1946) Vật Phẩm May Mắn 2015: Vòng Tay Thạch Anh Tóc Xanh   Tướng tinh: Con Cua.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Dậu 59 – Nam Mạng

ĐINH DẬU- 59 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn 2015: Tỳ Hưu Gân Huyết Đỏ   Tướng tinh: Con Khỉ- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Thiên la: Tinh thần không yên VẬN NIÊN: Hổ dõng Thiên (Cọp ra oai) THIÊN CAN: Đinh gặp Ất:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Dậu 47 – Nam Mạng

KỶ DẬU- 47 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 17-2-1969 đến 5-2-1970) Vật Phẩm May Mắn 2015: Long Phụng Sum Vầy   Tướng tinh: Con Thỏ- Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa) xấu THIÊN CAN: Kỷ gặp Ất:Khắc nhập,

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Dậu 35 – Nam Mạng

TÂN DẬU 35 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 15-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn 2015: Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, Phú quý MẠNG: Thạch lựu Mộc ( Cây thạch lựu) SAO: Thái bạch : Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la nhiều việc rối ren VẬN NIÊN: Hầu thực quả (Khỉ ăn trái) tốt THIÊN CAN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Dậu 23 – Nam Mạng

QUÝ DẬU – 23 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 23-1-1993 đến 9-2-1994) Vật Phẩm May Mắn 2015: Thất Tinh Trận Thạch Anh Vàng   Tướng tinh: Con Đười Ươi. Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (vàng trong kiếm) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Long ngộ Vân (Rồng trên mây) THIÊN
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat