nam mạng tuổi thân

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Thân 73 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Thân 73 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 25 -1-1944 đến 12-2-1945) Vật Phẩm May Mắn 2016: Tỳ Hưu Phỉ Thúy Tướng tinh: Con Heo Con dòng: Hắc Đế, Phú quý MẠNG: Tuyền tung Thủy (Nước trong giếng) SAO: La Hầu: Rối rắm, ốm đau HẠN: Tam Kheo: Xây xát tay chân nhẹ VẬN NIÊN: Cẩu cuồng Phong (Chó dại),

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Thân 61 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Thân 61 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 12-2-1956 đến 30-1-1957) Vật Phẩm May Mắn 2016: Hồ Lô Pha Lê Tướng tinh: Con Quạ con dòng: Xích Đế. Cô quạnh MẠNG: Sơn hạ Hỏa ( Lửa dưới núi) SAO: Kế Đô : Ốm đau, trở ngại HẠN: Địa võng: Nhiều việc rối rắm, lo buồn VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn (

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Thân 49 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Thân 49 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 30-1-1968 đến 16-2-1969) Vật Phẩm May Mắn 2016: Mặt Tam Hợp Thân Tí Thìn Tướng tinh: Lạc Đà Con dòng: Huỳnh Đế. Quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Khu đất nhà lớn) SAO: Thái Bạch: Hao tổn, đau ốm HẠN: Toán Tận: Trở ngại, nạn tai VẬN NIÊN: Long ngộ Vân (Rồng

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Thân 37 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Thân 37 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 16-2-1980 đến 14-2-1981) Vật Phẩm May Mắn 2016: Ngọc Bội Tiền May Mắn Tướng tinh : Con chó Con dòng : Thanh Đế. Cô quạnh MẠNG : Thạch lựu Mộc (Cây Thạch lựu) SAO : La Hầu : Tai tiếng, ốm đau HẠN: Tam Kheo : Xây xát tay chân nhẹ VẬN

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Thân 25 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Thân 25 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 04-2-1992 đến 22-1-1993) Vật Phẩm May Mắn 2016: Cặp Tỳ Hưu Ngậm Tiền Tướng tinh: Con Dê con dòng: Bạch Đế. Phú Quý MẠNG: Kiếm phong Kim ( Vàng trong kiếm) SAO: Kế Đô: Rối rắm, ốm đau

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Thân 84 – Nam Mạng

NHÂM THÂN – 84 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 6-2-1932 đến 25-1-1933) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Cây Đá Thạch Anh Tướng tinh: Con Dê. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (vàng trong kiếm) SAO: Thủy diệu : có chuyện buồn HẠN: Thiên Tinh: tinh thần rối rắm VẬN NIÊN: Thử quy Điền (chuột về đồng) tốt THIÊN CAN: Nhâm gặp

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Thân 72 – Nam Mạng

GIÁP THÂN – 72 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 25-1-1944 đến 12-2-1945) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Rùa Chúc Thọ   Tướng tinh: Con Heo. Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (nước trong giếng) SAO: Mộc Đức : may mắn, phúc lộc tốt HẠN: Huỳnh tuyền: phòng bệnh nạn VẬN NIÊN: Kê giáp Viên (Gà về vườn) tốt THIÊN CAN: Giáp

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Thân 60 – Nam Mạng

BÍNH THÂN – 60 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 12-2-1956 đến 30-1-1957) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Quan Âm Bình An   Tướng tinh: Con Quạ- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai HẠN: Thiên la: Tinh thần bất an VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương) THIÊN CAN: Bính gặp Ất:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Thân 48 – Nam Mạng

MẬU THÂN – 48 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 30-1-1968 đến 16-2-1969) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Thuyền Vàng Hợp Kim   Tướng tinh: Con Lạc Đà. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn, đi xa có lợi HẠN: Thiên tinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Thử quy Điền (Chuột về đồng)

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Thân 36 – Nam Mạng

CANH THÂN – 36 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 16-2-1980 đến 14-2-1981) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Quả Cầu Thạch Anh Tím   Tướng tinh: Con Chó. Con dòng Thanh Đế, cô quạnh MẠNG: Thạch lựu Mộc (Cây thạch Lựu) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Diêm vương: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Kế giáp Viên (Gà về vườn) THIÊN CAN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Thân 24 – Nam Mạng

NHÂM THÂN – 24 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 4-2-1992 đến 22-1-1993) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Long Trụ Hoàng Long   Tướng tinh: Con Dê – Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong Kiếm) SAO: Vân Hớn : Rối rắm nạn tai HẠN: Thiên La : tinh thần bất an VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương) xấu
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat