nam mạng tuổi tuất

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Tuất 71 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Tuất 71 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 02-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn 2016: Phật Di Lạc Cẩm Thạch Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Huỳnh Đế. Phú Quý MẠNG: Ốc thượng Thổ (Đất tò mò) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Diêm Vương: Bất lợi về máu huyết VẬN NIÊN: Hầu thực Quả (khỉ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Tuất 59 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Tuất 59 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 18-2-1958 đến 07-2-1959) Vật Phẩm May Mắn 2016: Tam Hợp Dần Ngọ Tuất Tướng tinh: Con Vượn Con dòng Thanh Đế, Phú quý MẠNG: Bình địa Mộc ( Cây sát đất) SAO: Thái Dương: May Mắn, danh lộc tốt HẠN: Thiên La: Rối rắm, bất an VẬN NIÊN: Hổ dõng Thiên (Cọp

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Tuất 47 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Tuất 47 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 06-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn 2016: Nhẫn Hổ Phù Tướng tinh: Con Cáo Con dòng: Bạch Đế, Phú Quý MẠNG: Xuyến xoa Kim ( Vàng trang sức) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, ốm đau HẠN: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa ( Heo gặp lửa),

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Tuất 35 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Tuất 35 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 25-1-1982 đến 12-2-1983) Vật Phẩm May Mắn 2016: Mặt Hổ Phách Tướng tinh: Chim Trĩ Con dòng: Hắc Đế. Quan lộc, Tấn khổ MẠNG: Đại hải Thủy (Nước biển lớn) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Hầu thực Quả (Khỉ ăn

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Tuất 23 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Tuất 23 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 10-2-1994 đến 30-1-1995) Vật Phẩm May Mắn 2016: Chim Anh Vũ Lapis Tướng tinh: Con ngựa Con dòng: Xích Đế. Cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Toán Tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Xà Ẩn Tĩn

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Tuất 82 – Nam Mạng

GIÁP TUẤT – 82 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 14-2-1934 đến 3-1-1935) Vật Phẩm May Mắn 2015: Đào Tiên Chúc Thọ   Tướng tinh : Con Ngựa: Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : La Hầu : Ốm đau nạn tai HẠN : Tam Kheo : Xây xát tay chân VẬN NIÊN : Cẩu cuồng phong (Chó dại) xấu

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Tuất 70 – Nam Mạng

BÍNH TUẤT – 70 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 2-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn 2015: Xâu Hồ Lô Bình An   Tướng tinh : Con Trâu: Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG : Ốc Thượng Thổ (Đất Tò Vò) SAO : Kế Đô : Nạn tai, rối rắm HẠN : Địa Võng : Nhiều lo âu VẬN NIÊN : Dương hồi ngạn (Dê về suối)

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Tuất 58 – Nam Mạng

MẬU TUẤT – 58 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 18-2-1958 đến 7-3-1959) Vật Phẩm May Mắn 2015: Thiềm Thừ Tài Lộc   Tướng tinh : Con Vượn. Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO : Thái Bạch : Hao tài, đau ốm HẠN : Toán tận : Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN : Ngưu canh Điền (Trâu cày ruộng)

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Tuất 46 – Nam Mạng

CANH TUẤT – 46 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 6-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn 2015: Cặp Kỳ Lân Lam Ngọc   Tướng tinh : Con Cáo. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG : Xuyến xoa Kim (Vàng trang sức) SAO : La Hầu: Rối rắm, nạn tai HẠN : Tam kheo : Xây xát tay chân VẬN NIÊN : Cẩu cuồng Phong (Chó dại) xấu

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Tuất 34 – Nam Mạng

NHÂM TUẤT 34 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 25-1-1982 đến 13-2-1983) Vật Phẩm May Mắn 2015: Vòng Tay Đá Thanh Kim   Tướng tinh: Con Tĩ.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Tuất 22 – Nam Mạng

GIÁP TUẤT – 22 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 10-2-1994 đến 30-1-1995) Vật Phẩm May Mắn 2015: Quan Công Đồng   MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Thái Bạch : ốm đau, hao tốn HẠN : Thiên tinh : Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN : Long ngộ Vân (Rồng gặp Mây) tốt THIÊN CAN : Giáp gặp Ất: Cùng Hành, có lợi ĐỊA
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat